Γυναίκες επικεφαλής εκμεταλλεύσεων και ψηφιακή γεωργία στις προβλέψεις για το 2021

Το χάσμα μεταξύ των φύλων στον αγροτικό τομέα πρόκειται να μειωθεί χάρη στην ευφυή γεωργία, δίνοντας την ευκαιρία στις γυναίκες να ενδυναμώσουν τη θέση τους ως αγρότισσες επικεφαλής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Αυτή είναι, μεταξύ άλλων, η πρόβλεψη για το 2021 της εταιρείας αγροτεχνολογίας Farmers Edge, που ξεκίνησε από τον Καναδά και σήμερα έχει παγκόσμια λειτουργία.

«Οι σύγχρονες τεχνολογίες θα δώσουν την ευκαιρία στις γυναίκες να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στον κλάδο, καθώς το κλειδί για την επιτυχία μιας αγροτικής εκμετάλλευσής τα επόμενα χρόνια θα είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών».

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι νεότερες γενιές, τόσο άντρες όσο και γυναίκες, είναι περισσότερο εξοικειωμένες με την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων στο χωράφι, δίνοντας ώθηση σε αγρότες μικρότερης ηλικίας, αλλά και σε γυναίκες, να ασχοληθούν επιτυχώς με το αγροτικό επάγγελμα.

Υιοθέτηση νέων συστημάτων τεχνολογίας

Οι τεχνολογίες που βοηθούν στην εφαρμογή μικρότερης ποσότητας χημικών στο χωράφι, προς όφελος του περιβάλλοντος, θα γίνουν ακόμα πιο απαραίτητες για τους αγρότες όσο πλησιάζουμε και στην εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Σύμφωνα με την εταιρεία, το 2021 θα αυξηθεί η υιοθέτηση της εφαρμογής λίπανσης, με βάση τα δεδομένα που θα δίνουν τα στοιχεία σχετικά με την ακριβή ποσότητα λιπάσματος που απαιτείται.

Μείωση της εξάπλωσης του κορωνοϊού

Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, η ψηφιοποίηση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της εξάπλωσης του κορωνοϊού μέσα στο 2021 στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η πανδημία ώθησε τους αγρότες στη χρήση του διαδικτύου. Η γρήγορη υιοθέτηση της ψηφιοποίησης θα συνεχιστεί και το 2021. Οι αγρότες θα ψηφιοποιήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους με ταχύτερο ρυθμό και θα χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες για να συνεργαστούν ηλεκτρονικά με τους συνεργάτες, μειώνοντας την επαφή πρόσωπο με πρόσωπο. Επίσης, θα αυξήσουν τις επενδύσεις σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας για το προσωπικό τους και θα δημιουργήσουν καλύτερη κοινωνική απόσταση στο αγρόκτημα για να μετριάσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού.