Βοιωτία: Κίνδυνος για το οικοσύστημα στις πηγές των Χαρίτων

Η υπεράντληση είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση της στάθμης του νερού

Βοιωτία: Κίνδυνος για το οικοσύστημα στις πηγές των Χαρίτων
-Διαφήμιση-
Delegate

Στους πρόποδες του Υφάντειου λόφου και δυτικά της Παναγίας της Σκριμπούς στον Ορχομενό βρίσκεται η πηγή των Χαρίτων. Ταυτισμένη για χρόνια με μύθους και παραδόσεις από τους κατοίκους της περιοχής είναι μια περιοχή με πλούσια βιοποικιλότητα. Το τελευταίο καιρό η υπεράντληση από κωπαϊδικές και εξωκωπαϊδικές γεωτρήσεις είχε σαν αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση της στάθμης του νερού της πηγής.

Η μεγάλη αυτή μείωση είναι σαφές ότι θα προκαλέσει ανισορροπία στο οικοσύστημα και ενδέχεται να επηρεάσει ένα αρκετά μεγάλο αριθμό υδρόβιων οργανισμών. Συχνά, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού του είδους δεν είναι αναστρέψιμες. Οι συνέπειες θα έχουν και άμεσο οικονομικό αντίκτυπο καθώς κινδυνεύει η ιχθυοτροφική μονάδα παραγωγής πέστροφας την οποία εδώ και δεκαετίες διατηρεί επιχειρηματίας της περιοχής.

Η κατάσταση είχε αρχίσει να διαφαίνεται από τις αρχές της άνοιξης, καθώς ο χειμώνας δεν είχε πολλά χιόνια. Η φετινή ξηρασία και οι χαμηλές βροχοπτώσεις προκάλεσαν μεγαλύτερες αρδευτικές ανάγκες. Πρέπει να επισημανθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή του Ορχομενού πάνω από 200 ιδιωτικές και 20 κρατικές γεωτρήσεις αντλούν τεράστιες ποσότητες νερού γα την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

-Διαφήμιση-

Η αυτοδιοίκηση αναζητεί τρόπους για να σταματήσει την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής. Οι λύσεις που προτείνονται έχουν σχέση με την ορθολογικότερη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού και τον εμπλουτισμό της πηγής. Ωστόσο, ένας καλύτερος διαχειριστικός έλεγχος του νερού θα έλυνε μόνο εν μέρει το πρόβλημα. Οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες κινούνται λοιπόν προς την κατεύθυνση του εμπλουτισμού των υφιστάμενων καναλιών, καθώς θεωρείται ότι είναι μια πιο αποτελεσματική λύση για να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη οικονομική και περιβαλλοντική καταστροφή.

Γιάννης Σάρρος