Πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να δείτε αυτό τον ιστότοπο

Φθινοπωρινές Σπορές 2017: Χειμερινά σιτηρά, ψυχανθή & ελαιούχοι

Φθινοπωρινές Σπορές
Αφιέρωμα Οκτώβριος 2017

Με τις βροχές των προηγούμενων ημερών άνοιξε η αυλαία των χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών της περιόδου 2017-2018.

Από το ρεπορτάζ που ακολουθεί στις μεγάλες παραγωγικές ζώνες της χώρας μας, γίνονται εμφανείς κάποιες πρώτες καλλιεργητικές τάσεις.

Κατ’ αρχάς, καταγράφεται μία σαφής τάση σημαντικής μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων με σκληρό σιτάρι.

Δεύτερον, καταγράφονται αυξητικές τάσεις στην ελαιοκράμβη και σε μικρότερο βαθμό στον βίκο. Τρίτον, η επιτόπια έρευνα εμφανίζει μία σταθερότητα στα υπόλοιπα προϊόντα, όπως το μαλακό σιτάρι, το κριθάρι, τη βρόμη κ.λπ.

Οι αιτίες που εξηγούν τα παραπάνω είναι αρκετές: σοβαρή μείωση του εισοδήματος ιδίως των καλλιεργητών σκληρού την προηγούμενη περίοδο, αλλαγές στα προγράμματα συμβολαιακής, εξελίξεις στον κλάδο της κτηνοτροφίας που απορροφά μεγάλο μέρος των προϊόντων αυτών, ο βαθμός επέκτασης του μέτρου της νιτρορύπανσης, ή, τέλος, η ανάγκη κάποιων να καλλιεργήσουν τη λιγότερο «απαιτητική» μεγάλη καλλιέργεια, το μαλακό σιτάρι.

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας παραγωγής, που σταδιακά διαμορφώνεται.

Οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν ότι την περίοδο 2017/18, οι σπορές και, κατ’ επέκταση, η παγκόσμια ποσότητα σίτου θα μειωθούν σε ποσοστό 1,5%-2%, ενώ μικρότερη εκτιμάται η μείωση στους ελαιούχους. Αξιοπρόσεχτη, επίσης, είναι η εκτίμηση για την παραγωγή σκληρού σίτου στις ΗΠΑ, όπου αναμένεται σημαντική μείωση.

Στο αφιέρωμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα των επιμέρους περιφερειών, απόψεις στελεχών εταιρειών σπόρων, καθώς και σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές.

  • Σύνολο καλλιεργούμενων χειμερινών σιτηρών (σε χιλιάδες στρέμματα)

Εξέλιξη καλλιεργούμενων χειμερινών σιτηρών στην Ελλάδα (σε χιλιάδες στρέμματα)

  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
- Διαφήμιση -