Σύσταση ενεργειακής κοινότητας Ηλείων επιχειρηματιών

Στην ίδρυση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1 MW προχωρά το Επιμελητήριο Ηλείας, σε συνέχεια των προσπαθειών του για την ελάφρυνση των οικονομικών βαρών των επιχειρήσεων και με σταθερή στόχευση στην καινοτομία και στον ποιοτικό μετασχηματισμό της επιχειρηματικότητας του νομού.

Όπως επισημάνθηκε σε συνέντευξη Τύπου, η υπό σύσταση ενεργειακή κοινότητα θα είναι πολυμετοχική και έχει ως στόχο, μέσω της διαδικασίας του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (VirtualNetMetering), να δώσει τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες του τόπου, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, να ενσωματώσουν στην παραγωγική διαδικασία τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μειώνοντας παράλληλα κατά πολύ το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία θα είναι αυτοτελής διοικητικά, εκτιμάται ότι θα δώσει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις που δεν έχουν δυνατότητα τοποθέτησης δικών τους φωτοβολταϊκών συστημάτων να αποκτήσουν πρόσβαση στις σύγχρονες μορφές ενεργειακού συμψηφισμού σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, καθότι το Επιμελητήριο Ηλείας έχει ήδη επεξεργαστεί τις απαιτούμενες διαδικασίες, που θα επιτρέψουν τη γρήγορη υλοποίηση του παραπάνω έργου.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην άρση του μεγάλου άγχους που υπάρχει με την ενέργεια. Αυτά που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και αναστέλλουν κάθε μεγάλη δράση είναι η ανησυχία και η αβεβαιότητα που υπάρχει στο θέμα της ενέργειας. Είναι ένα θετικό βήμα στην κατεύθυνση της πράσινης ενέργειας και της καινοτομίας.

Είμαστε σε μία φάση επεξεργασίας των νομικών παραμέτρων και υπολογίζουμε ότι σε 15 ημέρες περίπου θα μπορούμε να συντάξουμε και να δώσουμε προς τους ενδιαφερόμενους το σχέδιο του καταστατικού για τη συγκρότηση της πρώτης διοικητικής επιτροπής αυτής της ενεργειακής κοινότητας και σαφώς να έχουμε μία τεχνοοικονομική μελέτη που θα δώσει απαντήσεις σε θέματα με συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία θα ανακύψουν από όλους όσοι ενδιαφέρονται για αυτή την πρωτοβουλία», τόνισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κώστας Νικολούτσος.