Η Δωδώνη θέλει το εργοστάσιο της ΦΑΓΕ στο Αμύνταιο

Η Δωδώνη θέλει το εργοστάσιο που πουλάει η ΦΑΓΕ στο Αμύνταιο

Ενδιαφέρον για την εξαγορά του εργοστασίου της ΦΑΓΕ στο Αμύνταιο έχει εκδηλώσει η Δωδώνη με την ηπειρώτικη γαλακτοβιομηχανία, μάλιστα, να έχει υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση ύψους 6,5 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά του το capital.gr, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο deal δεν έχει ολοκληρωθεί, με κάποιους από την αγορά να υποστηρίζουν πως η όλη διαδικασία έχει παγώσει.

Σημειωτέον ότι πέρυσι η Δωδώνη εμφάνισε τζίρο σε ενοποιημένο επίπεδο 95,465 εκατ. ευρώ ο οποίος ήταν αυξημένος κατά 3,04% σε σχέση με το 2014, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ενισχύθηκαν κατά 25,38% στα 9,916 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 27,93% στα 8,856 εκατ. ευρώ και τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν στα 3,293 εκατ. ευρώ από 1,761 εκατ. ευρώ που ήταν το 2014.

Σε ότι αφορά τις εμπορικές της απαιτήσεις ύψους 21,9 εκατ. ευρώ, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής όπως αναφέρει στην έκθεσή του, διατηρεί επιφυλάξεις για τη δυνατότητα πλήρους ανακτησιμότητας τους. Για την εξασφάλιση αυτών των απαιτήσεων η εταιρεία έχει λάβει διάφορες εγγυήσεις (εγγυητικές επιστολές τραπεζών, προσημειώσεις και ενέχυρα επί παγίων στοιχείων) συνολικού ποσού περίπου 13,2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο η εταιρεία, όπως αναφέρει ο ορκωτός σε άλλο σημείο της έκθεσής του δεν έχει σχηματίσει καμία πρόβλεψη για να καλύψει την τυχόν επισφάλεια που μπορεί να προκύψει από τις εν λόγω απαιτήσεις.