Χοίροι: Παρακολούθηση της σίτισης για την αυτόματη ανίχνευση προβλημάτων υγείας

Ένα γρήγορο και ακριβές σύστημα βαθιάς μάθησης, βασισμένο σε κάμερα 2D που αναγνωρίζει αυτόματα τη συμπεριφορά της σίτισης των χοίρων, καθιστώντας δυνατή την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων υγείας και ευημερίας, δημιούργησαν ερευνητές των ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων HealthyLivestock και Feed-a-Gene.

Σύμφωνα με τους ίδιους, κατά την εκτροφή ζώων, η σίτιση και οι συναφείς συμπεριφορές πρέπει να ποσοτικοποιούνται με ακρίβεια, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα υγείας σε πρώιμο στάδιο. Οι αλλαγές στη συμπεριφορά της σίτισης είναι σημάδι τέτοιων προβλημάτων και ακόμη και οι μικρές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο ένα ζώο καταναλώνει την τροφή του θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό προβλημάτων υγείας στα ζώα.

Οι ερευνητές έχουν αναπτύξει μια πολλά υποσχόμενη νέα μέθοδο παρακολούθησης της σίτισης των χοίρων, που θα μπορούσε να βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση τέτοιων προβλημάτων, όπως υποστηρίζουν. Η μέθοδος αυτόματης ανίχνευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες καταστάσεις εκτροφής και διαχείρισης.

Βασισμένη σε νευρωνικά δίκτυα, καθώς και σε κάμερα 2D, η μέθοδος ανιχνεύει αυτόματα τη συμπεριφορά σίτισης των χοίρων χωρίς τη χρήση πρόσθετων αισθητήρων ή μεμονωμένης σήμανσης, παρακολουθώντας τις κινήσεις τους όταν λαμβάνουν τροφή.

Μέσω της επαναλαμβανόμενης λήψης εικόνων, εντοπίζεται αυτόματα κάθε μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά των χοίρων κατά τη διαδικασία της σιτίσης, βοηθώντας στην αναγνώριση ενδείξεων και συμπτωμάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε κάποια ασθένεια.