Παραγάδια εισαγγελέα για τους παράνομους ψαράδες του Μαλιακού

Οι επιχειρήσεις καταπολέμησης της παράνομης αλιείας έφεραν ένα θετικό αποτέλεσμα στην περιοχή του Μαλιακού.

maliako-psarades

Η περιοχή του Μαλιακού κόλπου αποτελεί μια ιδανική τοποθεσία φυσικής αναπαραγωγής ψαριών στη χώρα μας. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία, τα κρούσματα παράνομης αλιείας έχουν υπερπολλαπλασιαστεί, με τα ιχθυοαποθέματα να έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό. Εξαιτίας της υψηλής φορολόγησης, το μεγαλύτερο ποσοστό των ψαριών διακινείται χωρίς παραστατικά έγγραφα, με αποτέλεσμα όλοι να βγαίνουν χαμένοι: Επαγγελματίες ψαράδες, νόμιμοι ερασιτέχνες, οικοσύστημα, οικονομία, κ.ά.

Επειδή η κατάσταση έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με απόφαση του εισαγγελέα Λαμίας οργανώθηκε επιχείρηση των λιμενικών, που οδήγησε στην κατάσχεση μεγάλου αριθμού παράνομων εργαλείων ψαρέματος. Είναι σαφές, όμως, ότι το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, διότι τα κέρδη είναι μεγάλα και οι παράνομοι βρίσκουν συνεχώς περίπλοκες μεθόδους για να παρακάμπτουν τους ελέγχους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού αλιέων Στυλίδας, Ιωάννη Αθανασίου, απαιτείται άμεση δράση, καθώς η κατάσταση σε λίγο καιρό μπορεί να μην είναι αναστρέψιμη:

«Στην περιοχή του Μαλιακού έχουν γίνει δύο ουσιαστικές επιχειρήσεις από το Λιμεναρχείο, παρουσία εισαγγελέα. Κατασχέθηκαν εργαλεία παράνομης αλιείας, με τα οποία οι χρήστες είχαν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο οικοσύστημα της περιοχής και σε εμάς τους ίδιους. Το πρόβλημα μειώθηκε, αλλά οι παράνομοι, χρησιμοποιώντας άλλους τρόπους, μεθοδεύουν αποτελεσματικότερα τη δράση τους. Χρειάζεται καλύτερος έλεγχος από την πλευρά των αρχών, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα. Η υπεραλίευση έχει οδηγήσει στη μείωση των αλιευμάτων στην περιοχή. Ο κίνδυνος της εξαφάνισης των ψαριών είναι πλέον ορατός και για αυτόν τον λόγο χρειάζεται ένας νέος σχεδιασμός διαχείρισης του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Αυτή η κατάσταση, όπως εξελίσσεται, μας αφορά όλους, και ειδικά εμάς, τους ψαράδες, που ζούμε από τη θάλασσα.

Η αλιεία του Μαλιακού και του Ευβοϊκού κόλπου δεν είναι υπόθεση μόνο του εισαγγελέα της Λαμίας και του λιμενικού σώματος, αλλά θέμα που θα πρέπει να ενδιαφέρει και την τοπική κοινωνία. Αν και κατά καιρούς σχεδιάστηκαν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, δυστυχώς, αρκετές μελέτες έμεναν στα χαρτιά και πολύ περισσότερες στις δημοσιογραφικές παρουσιάσεις από τα ΜΜΕ. Το πρόβλημα της περιοχής δεν είναι μόνο η παράνομη αλιεία, αλλά ο συνολικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Η λεκάνη απορροής του Σπερχειού, με τα φερτά υλικά και το φαινόμενο του ευτροφισμού, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, που η διαχείρισή του πρέπει να προβληματίσει τους τοπικούς φορείς.

Σχεδιασμός ολοκληρωμένης ανάπτυξης

Το θαλάσσιο οικοσύστημα της ζώνης του Μαλιακού αποτελεί φυσικό ιχθυογεννητικό σταθμό των ψαριών. Η παράνομη αλίευση από διάφορους επιτήδειους και ειδικά σε περιόδους αναπαραγωγής, αποτελεί μεγάλο πλήγμα στον πολλαπλασιασμό των ιχθυοαποθεμάτων. Με αυτές τις πράξεις, το μέλλον της αλιείας διαγράφεται αβέβαιο, με πολλά προβλήματα και στο περιβάλλον της περιοχής. Οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, μέσα από έναν σχεδιασμό ολοκληρωμένης ανάπτυξης της περιοχής. Αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, να ενισχύσουν το οικοσύστημα αυτού του τόπου.

Οι εκβολές του Σπερχειού και ο Μαλιακός αποτελούν έναν ιδανικό οικότοπο, με μεγάλη περιβαλλοντική σημασία. Οι ήπιες παρεμβάσεις μπορούν να δώσουν μια άλλη κοινωνική, οικονομική και οικολογική διάσταση στην περιοχή. Δυστυχώς, όμως, η άναρχη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή φέρνει μόνο αρνητικά αποτελέσματα στην αξιοποίηση και την ανάπτυξη του τόπου. Η ορθή διαχείριση και η προστασία αυτού του ευαίσθητου οικότοπου μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.