Σε διαβούλευση η ΥΑ για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σε διαβούλευση οι υγειονομικές διατάξεις για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
-Διαφήμιση-
Delegate

Τα νέα δεδομένα στην αγορά των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, κατόπιν αιτημάτων πολλών σωματείων και συναφών ομοσπονδιών, φορέων και επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, επιχειρεί να καλύψει το σχέδιο υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών)».

Το νέο σχέδιο υπουργικής απόφασης φέρει την υπογραφή του γενικού γραμματέα του υπουργείου Υγείας, Γιάννη Μπασκόζου κι ήδη έχει αναρτηθεί στη διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4048/2012 (ΦΕΚ Α΄34), ενώ αναμένεται να περάσει από τη Βουλή το Μάιο.

Σε πολλά σημεία επαναλαμβάνει διατάξεις του παρελθόντος , ωστόσο αναφέρεται και στα νέα δεδομένα που φέρνουν π.χ. το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα ΑΤΜ πώλησης τροφίμων και ποτών κ.ά. Αποσκοπεί , κατά τους συντάκτες του, στην απλούστευση διαδικασιών, την άρση εμποδίων και τη μείωση της γραφειοκρατίας με προτεραιότητα την προστασία της υγείας του πληθυσμού.

-Διαφήμιση-

«Προσπαθούμε να ενοποιήσουμε τη νομοθεσία και να λύσουμε ζητήματα , που δεν είχαν επιλυθεί μέχρι σήμερα. Έχει γίνει μια τεράστια δουλειά γιατί υπήρχαν διάφορες διατάξεις, οι οποίες ήταν σκόρπιες», δήλωσε στην «ΥΧ» ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος.

Το νέο σχέδιο εστιάζει κυρίως στον έλεγχο των επιχειρήσεων που αφορά:

  • Στην τήρηση των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας των Επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον.
  • Στην Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Στην  τήρηση των όρων περιβαλλοντικής υγιεινής.

Η νέα διάταξη αποτελείται από 24 άρθρα και σε σχέση με την Υ.Δ 96967/12 αφορά:

  1. Νέα κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
  2. Υποχρέωση εφαρμογής συστήματος αυτοελέγχου
  3. Δυνατότητα προελέγχου της επιχείρησης
  4. Συμπλήρωση με δραστηριότητες αναφορικά με λαϊκές αγορές, εμφιαλωτήρια, παγομηχανές, catering, διευκρινήσεις σε ειδικότερα θέματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012)
  5. άρθρο για τις κυρώσεις.

Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως, τα οποία προέρχονται είτε από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις είτε παρασκευάζονται σε τμήματα αυτών. Το σχέδιο αυτό αφορά σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις παρασκευής  , μεταφοράς ή διάθεσης τροφίμων λιανεμπορίου ή χονδρεμπορίου, χώρων αποθήκευσης ή υπαίθριων , μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών αλλά και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Βασικός στόχος , όπως λένε, είναι η διευκόλυνση  και εξυπηρέτηση των πολιτών & των επιχειρήσεων, ο ουσιαστικός και αποτελεσματικός υγειονομικός έλεγχος, ώστε να παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Το σχέδιο αυτό τίθεται σε διαβούλευση ως τη Δευτέρα 18 Απριλίου και καλούνται επαγγελματίες και πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους ηλεκτρονικά.

Άννα Στεργίου