«Ραντάρ καινοτομίας»: Πλατφόρμα εύρεσης τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ευρώπη

Ένα ραντάρ καινοτομίας που επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να αναζητήσει τεχνολογίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και σε άλλους, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πλατφόρμα, με το όνομα innoradar, αποτελεί μια πρωτοβουλία εντοπισμού έργων έρευνας και καινοτομίας που έχουν αναπτυχθεί από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Με τη βοήθεια ενός ευρωπαϊκού χάρτη, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει καινοτομίες που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά, καινοτομίες οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης. Καινοτομίες για τις οποίες έχουν δοθεί συγκεκριμένες ιδέες προσανατολισμένες στην αγορά αλλά και καινοτομίες που βρίσκονται στις πρώτες φάσεις της τεχνολογικής ετοιμότητας. Στόχος της ΕΕ είναι να καταστήσει διαθέσιμες στο κοινό τις πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση των καινοτομιών και τα αποτελέσματα που έχουν δημιουργηθεί. Απώτερος σκοπός είναι να προωθήσει τις καινοτομίες σε όλους τους τομείς, αλλά και να δώσει ερέθισμα για περαιτέρω ανάπτυξη.

Επιπλέον, παρέχοντας μεγαλύτερη πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες, στοχεύει στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης ενός δυναμικού οικοσυστήματος εκκολαπτηρίων, επιχειρηματιών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επενδυτών που μπορούν να βοηθήσουν στην ταχύτερη διάθεση των καινοτομιών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.